Polska Szkoła im. Świętego Bernarda w High Wycombe
Witamy na stronie Szkoły Polskiej im.Świętego Bernarda w High Wycombe
/szko322a2.jpg
Nasze cele:

Polska Szkoła Sobotnia imienia Świętego Bernarda w High Wycombe ma już ponad dziesięcioletnią tradycje.
Z roku na rok szkolna rodzina przyjmuje nowy narybek, który przez kolejnych kilka lat uczy się i bawi pod wrażliwym okiem kadry nauczycielskiej.

Naszym, przewodnim celem jest integrowanie polonijnych dzieci i młodzieży i odkrywanie przed nimi piękna polskiego języka.

Tradycje:

Dzięki Dzieciom i ich Rodzicom stworzyliśmy Szkole Rodzinna. Tutaj dbamy nie tylko o edukacje i wychowanie przyszłych absolwentów, ale także wspieramy i pomagamy budować ich poczucie wartości. Staramy się, aby dzieci i młodzież kształtowały swoje osobowości w oparciu o szacunek i tolerancję w stosunku do innych.

Misja:

Polska Szkoła Świętego Bernarda to szkoła z misja. Tu celebrujemy wspólnotę ludzi połączonych chęcią poznawania języka polskiego ale także rozwijania talentów i naturalnych predyspozycji uczniów, dzięki indywidualnemu podejściu do każdego z nich. 

Jako nauczyciele, czujemy się wybrani i pragniemy żeby Dzieci z Naszej Szkoły były dumne z polskiego pochodzenia oraz rozwijały w sobie miłość do tradycji, która łączy we wspólnotę i czyni ja szczególną.